LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Gia Định Entech chuyên xử lý nước thải sinh hoạt - công nghiệp Xử lý khí thải, bụi và mùi, tư vấn môi trường cho các doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh

 1. Đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường:

• Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất và chưa đi vào xây dựng và hoạt động.
• Không thuộc đối tượng quy định tại phụ lục II nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

2. Cơ quan thẩm quyền tiếp nhận và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường:
Theo khoản 1 điều 19 của nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về trách nhiệm xác nhận cam kết bảo vệ môi trường như sau:
• Sở TNMT xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của các đối tượng quy định tại phụ lục 5.1 của thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.
• Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của các đối tượng không thuộc quy định tại phụ lục 5.1 của thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.
• Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận các dự án quy mô hộ gia đình.
• Ban quản lý các khu công nghiệp, Khu chế xuất xác nhận các dự án nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

3. Quy trình thực hiện:
• Bước 1: Thu thập thông tin, hồ sơ tài liệu từ dự án.
• Bước 2: Viết hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường
• Bước 3: Gửi chủ dự án xem bản thảo kế hoạch bảo vệ môi trường, chỉnh sửa theo yêu cầu, hoàn thiện trình chủ dự án ký duyệt.
• Bước 4: Nộp cơ quan thẩm định
• Bước 5: Chờ nhận quyết định từ cơ quan thẩm định, bàn giao cho khách hàng .
Lưu ý : Tổng thời gian thực hiện trung bình là 10 - 15 ngày làm việc tùy dự án, không tính thời gian khách hàng cung cấp tài liệu, đọc và ký văn bản.

" Với những kinh nghiệm và bài học thực tiễn quý báu đúc rút trong suốt những năm qua - độ tuổi của sự chín chắn và sức sống dẻo dai, mãnh liệt Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Gia Định hôm nay đã kế tục sự nghiệp và phát huy truyền thống vẻ vang của Gia Định xưa. "

Bạn cần xử lý nước thải?

Gia Định Entech chuyên xử lý nước thải, khí thải.

Với đội ngũ cán bộ, nhân viên bao gồm các Thạc sĩ, Kỹ sư có nhiều kinh nghiệm tâm huyết với nghề.

Khách Hàng Gia Dinh Entech