LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Gia Định Entech chuyên xử lý nước thải sinh hoạt - công nghiệp Xử lý khí thải, bụi và mùi, tư vấn môi trường cho các doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh

LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT

1. Đối tượng thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết:•
• Dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô đã quy định trong Phụ Lục II, nghị định 18/2015/NĐ-CP.
• Đã hoạt động hoặc đã thi công xây dựng.
Có 2 loại hồ sơ đề án bảo vệ môi trường chi tiết mà bạn nên cần chú ý là:
• Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cấp Sở TNMT phê duyệt
• Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cấp Bộ TNMT phê duyệt.

2. Quy trình lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết:
Bước 1: Thu thập thông tin, hồ sơ tài liệu từ dự án.
Bước 2: Lấy mẫu không khí, khí thải, nước mặt, nước ngầm, nước thải của dự án để phân tích.
Bước 3: Tổ thức tham vấn ý kiến của UBND xã nơi thực hiện dự án.
Bước 4: Viết hồ sơ đề án chi tiết.
Bước 5: Gửi chủ dự án xem bản thảo hồ sơ đề án chi tiết, chỉnh sửa theo yêu cầu, hoàn thiện trình chủ dự án ký duyệt.
Bước 6: Nộp cơ quan thẩm định (Bộ TNMT hoặc Sở TNMT).
Bước 7: Thành lập đoàn kiểm tra thực tế do Sở TNMT hoặc Bộ TNMT chỉ đạo, lấy ý kiến chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.
Bước 8: Bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến của đoàn kiểm tra.
Bước 9: In ấn, hoàn thiện, trình khách hàng ký, nộp cơ quan thẩm định.
Bước 10: Chờ nhận quyết định từ cơ quan thẩm định, bàn giao cho khách hàng.
Lưu ý: Tổng thời gian thực hiện trung bình là 50 - 60 ngày làm việc tùy dự án, không tính thời gian khách hàng cung cấp tài liệu, đọc và ký văn bản.


LẬP ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN
1. Đối tượng lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản:
• Dự án đã đi vào xây dựng và hoạt động.
• Không thuộc đối tượng quy định tại phụ lục II nghị định số 18/2015/NĐ-CP

2. Cơ quan thẩm quyền tiếp nhận và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường:
Theo khoản 1 điều 19 của nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về trách nhiệm xác nhận cam kết bảo vệ môi trường như sau:
• Sở TNMT xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các đối tượng quy định tại phụ lục 5.1 của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.
• Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của các đối tượng không thuộc quy định tại phụ lục 5.1 của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.
• Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận các dự án quy mô hộ gia đình.

3. Quy trình thực hiện:
• Bước 1: Thu thập thông tin, hồ sơ tài liệu từ dự án.
• Bước 2. Đo đạc môi trường không khí, nước thải tại dự án
• Bước 2: Viết hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản
• Bước 3: Gởi chủ dự án xem bản thảo đề án bảo vệ môi trường đơn giản, chỉnh sửa theo yêu cầu, hoàn thiện trình chủ dự án ký duyệt.
• Bước 4: Nộp cơ quan thẩm định
• Bước 5: Chờ nhận quyết định từ cơ quan thẩm định, bàn giao cho khách hàng .
Lưu ý : Tổng thời gian thực hiện trung bình là 10 - 15 ngày làm việc tùy dự án, không tính thời gian khách hàng cung cấp tài liệu, đọc và ký văn bản.

" Với những kinh nghiệm và bài học thực tiễn quý báu đúc rút trong suốt những năm qua - độ tuổi của sự chín chắn và sức sống dẻo dai, mãnh liệt Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Gia Định hôm nay đã kế tục sự nghiệp và phát huy truyền thống vẻ vang của Gia Định xưa. "

Bạn cần xử lý nước thải?

Gia Định Entech chuyên xử lý nước thải, khí thải.

Với đội ngũ cán bộ, nhân viên bao gồm các Thạc sĩ, Kỹ sư có nhiều kinh nghiệm tâm huyết với nghề.

Khách Hàng Gia Dinh Entech