LẬP BÁO CÁO XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Gia Định Entech chuyên xử lý nước thải sinh hoạt - công nghiệp Xử lý khí thải, bụi và mùi, tư vấn môi trường cho các doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh

1. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là gì?
Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là quá trình phân tích, đánh giá, ảnh hưởng nước thải đến môi trường nước (ở đây chính là nguồn tiếp nhận). Từ đó, có thể đề ra các phương pháp quản lý, giải pháp công nghệ nhằm đảm bảo nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đạt quy chuẩn của Bộ Tài nguyên Môi trường.
2. Đối tượng cần xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Các cơ sở ở Việt Nam có hoạt động liên quan đến việc xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 10m3/ngày đêm.
+ Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt cho báo cáo xả thải đối với những cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 5.000m3/ngày đêm trở lên.
+ Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương phê duyệt cho cho báo cáo xả thải đối với những cơ sở xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng nhỏ hơn 5.000m3/ngày đêm.
Thời hạn của giấy phép xả nước thải vào nguồn nước không quá 10 năm, nếu xin gia hạn thêm thì thời gian gia hạn không quá 5 năm. Tại thời điểm xin gia hạn, giấy phép xả thải vào nguồn tiếp nhận cũ phải còn hiệu lực ít nhất 3 tháng.
3. Các căn cứ pháp luật
- Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2013.

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên nước.

- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

- Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt quy định hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực 15/12/2013.

4. Quy trình lập giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

- Khảo sát thực địa về công trình, thu thập dữ liệu cần thiết cho việc lập đề án/báo cáo.
- Tiến hành đo đạc, lấy mẫu, xác định vị trí các điểm (trước và sau hệ thống xử lý nước thải, nước mặt xả vào sông, vào suối của nguồn thải)
- Phân tích, đánh giá, nghiên cứu tính chất nguồn nước tại cơ sở.
- Mô tả hệ thống công trình xử lý xả nước thải vào nguồn nước.
- Phân tích, đánh giá tác động của hiện trạng xả nước và đề xuất các phương pháp giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm nguồn tiếp nhận do xả nước thải.
- Lập các sơ đồ khảo sát, lấy mẫu.
- Tổng hợp số liệu, hoàn thành báo cáo, đề án.
- Nộp báo cáo/đề án cho cơ quan nhà nước theo quy định.
5. Hồ sơ cần thiết đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
- Đơn đề nghị cấp giấy phép;
- Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải; báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước;
- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
- Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải ( Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư ).
- Đối với những trường hợp xin cấp lại hoặc gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn tiếp nhận phải có bản gốc giấy phép xả nước thải đã đăng ký trước đó.
6. Cơ quan tiếp nhận giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
- Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp.

7. Các trường hợp đặc biệt:
Theo thông tư 27/2014/TT-BTNMT quy định các cơ sở có hoạt động liên quan đến việc xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 5m3/ngày đêm không cần phải thực hiện hồ sơ xin giấy phép xả thải. Tuy nhiên, có một số trường hợp đặc biệt phải có giấy phép xả thải, đó là cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực sau đây:
1. Dệt nhuộm, may mặc có công đoạn nhuộm, in hoa, giặt là có công đoạn giặt tẩy.
2. Luyện kim, tái chế kim loại, mạ kim loại, sản xuất linh kiện điện tử.
3. Xử lý chất thải công nghiệp, thuộc da, tái chế da.
4. Chế biến khoáng sản có sử dụng hóa chất, lọc hóa dầu, chế biến sản phẩm dầu mỏ.
5. Sản xuất giấy và bột giấy, nhựa cao su, chất tẩy rửa, phụ gia, phân bón, hóa chất, dược phẩm, đông dược, hóa mỹ phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, pin - ắc quy, mây tre đan, chế biến gỗ có ngâm tẩm hóa chất, chế biến tinh bột sắn, bột ngọt.
6. Khám chữa bệnh có phát sinh nước thải y tế.
7. Thực hiện thí nghiệm có sử dụng hóa chất, chất phóng xạ

" Với những kinh nghiệm và bài học thực tiễn quý báu đúc rút trong suốt những năm qua - độ tuổi của sự chín chắn và sức sống dẻo dai, mãnh liệt Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Gia Định hôm nay đã kế tục sự nghiệp và phát huy truyền thống vẻ vang của Gia Định xưa. "

Bạn cần xử lý nước thải?

Gia Định Entech chuyên xử lý nước thải, khí thải.

Với đội ngũ cán bộ, nhân viên bao gồm các Thạc sĩ, Kỹ sư có nhiều kinh nghiệm tâm huyết với nghề.

Khách Hàng Gia Dinh Entech