LẬP BÁO CÁO KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐÂT

Gia Định Entech chuyên xử lý nước thải sinh hoạt - công nghiệp Xử lý khí thải, bụi và mùi, tư vấn môi trường cho các doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh

1. Đối tượng thực hiện:
Tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nhu cầu khai thác và sử dụng nguồn nước ngầm.
Các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng nước ngầm hoặc có công trình khai thác nước ngầm mà chưa có giấy phép khai thác nước ngầm. Đều phải thực hiện đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm theo đúng quy định của pháp luật.
Chú ý: Định kì 6 tháng/lần các cơ sở, doanh nghiệp đang sử dụng, có công trình sử dụng nước ngầm phải tiến hành làm báo cáo tình hình sử dụng nước ngầm.
2. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998;
Thông tư 27/2014/TT-BTNMT – Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.
Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng Tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
Thông tư số: 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 49/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
3. Thành phần hồ sơ bao gồm:
Đơn đề nghị xin gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất (Mẫu số 02-a/GĐNDĐ);
Giấy phép đã được cấp;
Kết quả phân tích chất lượng nước theo quy định của nhà nước tại thời điểm xin gia hạn giấy phép;
Báo cáo việc đã thực hiện các quy định trong giấy phép được cấp (Mẫu số 02 b/GĐNDĐ).
Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
4. Quy trình thực hiện:
- Xác định địa điểm, Công Suất khu vực cần khai thác.
- Khảo sát, thu thập số liệu, địa hình, địa mạo, điều kiện địa lý, khí hậu thủy văn.
- Xác định điều kiện kinh tế xã hội môi trường, tại khu vực khai thác.
- Xác định thông số về các đặc diểm địa chất, thủy văn gây ảnh hưởng đến khai thác nước ngầm.
- Thu mẫu nước phân tích tại phòng thí nghiệm.
- Xác định cấu trúc giếng và trữ lượng nước.
- Lập bản đồ khu vực và vị trí công trình theo tỉ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo tọa độ VN 2000.
- Tính toán dự báo mức nước hạ thấp.
- Tính toán giá thành vận hành và hiệu quả kinh tế.
- Lập thiết đồ giếng khoan khai thác nước.
- Hoàn thành lập đề án xin khai thác nước ngầm.
- Trình nộp cơ quan chức năng. (Sở Tài Nguyên Môi Trường)

5. Thẩm quyền cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép khai thác nước ngầm:
Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép khai thác nước ngầm có lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên.
Sở Tài Nguyên và Môi Trường cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép dưới 3.000 m3/ngày đêm.
6. Cơ quan tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép
Cơ quan tiếp nhận và quản lý hồ sơ, giấy phép (sau đây gọi chung là cơ quan tiếp nhận hồ sơ) bao gồm:
Cục Quản lý tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

" Với những kinh nghiệm và bài học thực tiễn quý báu đúc rút trong suốt những năm qua - độ tuổi của sự chín chắn và sức sống dẻo dai, mãnh liệt Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Gia Định hôm nay đã kế tục sự nghiệp và phát huy truyền thống vẻ vang của Gia Định xưa. "

Bạn cần xử lý nước thải?

Gia Định Entech chuyên xử lý nước thải, khí thải.

Với đội ngũ cán bộ, nhân viên bao gồm các Thạc sĩ, Kỹ sư có nhiều kinh nghiệm tâm huyết với nghề.

Khách Hàng Gia Dinh Entech