LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

Gia Định Entech chuyên xử lý nước thải sinh hoạt - công nghiệp Xử lý khí thải, bụi và mùi, tư vấn môi trường cho các doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh

1. Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì?
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là hình thức báo cáo kết quả chất lượng hiện trạng môi trường của dự án, nhà máy lên cơ quan chức năng có thẩm quyền. (Cơ quan tiếp nhận báo cáo quan trắc môi trường: Phòng TNMT quận huyện, Sở TNMT hoặc Ban quản lý các KCN, KCX)
Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ sẽ giúp cho công ty nắm được tình hình tác động môi trường xung quanh đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thường xuyên kiểm tra so với mức tiêu chuẩn quy định, từ đó đưa ra phương án xử lý môi trường thích hợp.
2. Cơ sở pháp lý lập báo cáo giám sát môi trường:
Căn cứ để thực hiện việc quan trắc môi trường định kỳ:
• Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/4/2015
• Thông tư 43/2015/TT-BTNMT Thông tư về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường có hiệu lực từ ngày 01/12/2015
• Nội dung đã cam kết trong Báo zcáo đánh giá tác động môi trường (Cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường; Bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường).

3. Đối tượng lập báo cáo quan trắc môi trường:
Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng, nhà kho… có phát sinh chất thải đều phải lập báo cáo quan trắc môi trường.
4. Tần suất lập báo cáo quan trắc môi trường:
• Giám sát môi trường xung quanh: tối thiểu 6 tháng/lần
• Giám sát nguồn chất thải: tối thiểu 6 tháng/lần
• Tùy thuộc vào nội dung đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường; Bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường)
5. Thời điểm thực hiện lập báo cáo quan trắc môi trường:
Doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Định kỳ lập báo cáo quan trắc vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

6. Quy trình Lập báo cáo quan trắc môi trường
Bước 1: Công ty môi trường tiếp nhận yêu cầu , thu thập thông tin tài liệu của dự án.
Bước 2: Chuẩn bị và tiến hành đo đạc, lấy mẫu nguồn gây ô nhiễm.
Bước 3: Phân tích mẫu.
Bước 4: Hoàn thành báo cáo giám sát môi trường.
Bước 5: Gửi báo cáo đã hoàn thành cho chủ đầu tư xem và ký.
Bước 6: Nộp báo cáo cho cơ quan thẩm quyền, gửi cho chủ đầu tư. Bàn giao cho khách hàng.
7. Hồ sơ:
• Giấy phép kinh doanh
• Hợp đồng thuê đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)
• Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường
• Các hợp đồng về thu gom chất thải…
• Thông tin về tình hình sản xuất, hoạt động của công ty (Ngành nghề, công suất, nguyên nhiên liệu, số lượng máy móc, công nhân,..)


LẬP BÁO CÁO QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ
CHO DOANH NGHIỆP/CÔNG TY SẢN XUẤT Ở BÌNH DƯƠNG

1. Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì ?
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là hình thức báo cáo kết quả chất lượng hiện trạng môi trường của dự án, nhà máy lên cơ quan chức năng có thẩm quyền. (Cơ quan tiếp nhận báo cáo giám sát môi trường: Sở TNMT hoặc Ban quản lý các KCN, Ban quản lý KCN Việt Nam - Singapore).
Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ sẽ giúp cho công ty nắm được tình hình tác động môi trường xung quanh đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thường xuyên kiểm tra so với mức tiêu chuẩn quy định, từ đó đưa ra phương án xử lý môi trường thích hợp.
2. Cơ sở pháp lý lập báo cáo quan trắc môi trường:
• Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/4/2015
• Quyết định 13/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương
• Thông tư 35/2015/TT-BTNMT Thông tư về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
• Thông tư 43/2015/TT-BTNMT Thông tư về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường có hiệu lực từ ngày 01/12/2015
• Nội dung đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường; Bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường).

3. Đối tượng lập báo cáo quan trắc môi trường:
Tất cả các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng, nhà kho thuộc quản lý của Sở Tài Nguyên và Môi Trường Bình Dương, Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương, Ban quản lý KCN Việt Nam - Singapore… có phát sinh chất thải đều phải lập báo cáo giám sát môi trường.
4. Tần suất quan trắc chất lượng môi trường:
• Giám sát môi trường xung quanh: tối thiểu 6 tháng/lần
• Giám sát nguồn chất thải: 3 tháng/lần
• Số lượng mẫu và chỉ tiêu: Tùy thuộc vào nội dung đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường; Bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường)
5. Thời điểm thực hiện lập báo cáo quan trắc môi trường:
Doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Định kỳ lập báo cáo quan trắc 01 lần vào tháng 01 năm sau (đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh), tháng 12 hàng năm (đối với các chủ đầu tư KCN).
6. Quy trình lập báo cáo quan trắc môi trường:
• Bước 1: Công ty môi trường tiếp nhận yêu cầu , thu thập thông tin tài liệu của dự án.
• Bước 2: Chuẩn bị và tiến hành đo đạc, lấy mẫu nguồn gây ô nhiễm.
• Bước 3: Phân tích mẫu.
• Bước 4: Hoàn thành báo cáo giám sát môi trường.
• Bước 5: Gửi báo cáo đã hoàn thành cho chủ đầu tư xem và ký.
• Bước 6: Nộp báo cáo cho cơ quan thẩm quyền, gửi cho chủ đầu tư. Bàn giao cho khách hàng.
7. Hồ sơ:
• Giấy phép kinh doanh.
• Hợp đồng thuê đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
• Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường.
• Các hợp đồng về thu gom chất thải…
• Thông tin về tình hình sản xuất, hoạt động của công ty (Ngành nghề, công suất, nguyên nhiên liệu, số lượng máy móc, công nhân,…).

" Với những kinh nghiệm và bài học thực tiễn quý báu đúc rút trong suốt những năm qua - độ tuổi của sự chín chắn và sức sống dẻo dai, mãnh liệt Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Gia Định hôm nay đã kế tục sự nghiệp và phát huy truyền thống vẻ vang của Gia Định xưa. "

Bạn cần xử lý nước thải?

Gia Định Entech chuyên xử lý nước thải, khí thải.

Với đội ngũ cán bộ, nhân viên bao gồm các Thạc sĩ, Kỹ sư có nhiều kinh nghiệm tâm huyết với nghề.

Khách Hàng Gia Dinh Entech