TƯ VẤN CÁC HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG VỚI CHI PHÍ THẤP NHẤT

Gia Dinh Entech chuyên tư vấn các hồ sơ môi trường cho các doanh nghiệp mới thành lập hay đang hoạt động với chất lượng và giá thành cạnh trạnh. Các dịch vụ tư vấn như: ĐTM, Kế hoạch BVMT, Đề án BVMT, Giấy phép khai thác nước, Giấy phép xả thải, Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại Báo cáo quan trắc, Hồ sơ an toàn vệ sinh lao động,...

Để chính thức đi vào xây dựng dự án cũng như hoạt động cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các doanh nghiệp cần có đầy đủ các hồ sơ môi trường

• Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014.

• Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ-CP Ngày 14/02/2015.

• Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTNMT Ngày 28 tháng 05 năm 2015.

• Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Ngày 29 tháng 05 năm 2015.

Công ty Gia Định xin gửi đến Doanh nghiệp bảng thống kê các thủ tục môi trường cơ bản nhất mà Doanh nghiệp cần thực hiện trước và sau khi đi vào hoạt động.

1. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa đi vào hoạt động

Trước khi đi vào hoạt động xây dựng dự án, các nhà doanh nghiệp tùy từng quy mô, ngành nghề sẽ tiến hành lập các hồ sơ môi trường ban đầu như sau:

1.1 Đánh giá tác động môi trường

Áp dụng đối với các dự án quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP;

Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường khi: Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; Theo đề nghị của chủ dự án.

1.2 Lập kế hoạch bảo vệ môi trường (thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường)

Cho các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II và Phụ lục IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP

Lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các trường hợp sau: Thay đổi địa điểm; Không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận.

2. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động, vận hành dự án

Sau khi đi vào hoạt động chính thức, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa tiến hành lập một trong hai hồ sơ trên (Đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường) thì phải tiến hành lập “Đề án bảo vệ môi trường”. Có 2 loại:

2.1 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Cho các cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và không có một trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung;

2.2. Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Cho các cơ sở đã đi vào hoạt động có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường và không có một trong các văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

3. Các hồ sơ môi trường khác

Đối với Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi đã đi vào hoạt động đã thực hiện các hồ sơ môi trường ban đầu tuỳ thuộc vào điều kiện thực tế mà cần thiết hoặc không cần thiết thực hiện tiếp tục các hồ sơ sau:

3.1. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Đi kèm với 01 trong 03 hồ sơ trên, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đang hoạt động bắt buộc phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 02 lần/năm, nộp cho cơ quan quản lý trước ngày 15/01 và ngày 15/07 hàng năm.

Đối với các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm phải lập và gửi Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 03 tháng/lần.

3.2. Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

(Căn cứ Nghị Định 38/2015/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/6/2015 và được hướng dẫn bởi Thông Tư 36/2015/TT-BTNMT có hiệu lực 1/9/2015)

Đối với các chủ nguồn thải CTNH phát sinh thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng lớn hơn 120 kg/năm đối với các CTNH có chứa các thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại QCVN 07:2009/BTNMT hoặc 600 kg/năm đối với CTNH có chứa các thành phần nguy hại khác.

3.3. Xin giấy phép khai thác nước ngầm (giếng khoan), nước mặt (sông, suối, hồ…) đối với trường hợp khai thác để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh;

3.4. Hồ sơ xin phép xả thải vào nguồn tiếp nhận đối với các cơ sở đang hoạt động sản xuất, kinh doanh có xả nước thải vào môi trường;

3.5. Lập báo cáo hoàn thành sau khi hoàn thành các hạng mục đã cam kết trong các thủ tục môi trường trên khi dự án đi vào hoạt động;

Việc thực hiện đầy đủ các thủ tục môi trường cần thiết kể trên sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động bình thường cũng như đảm bảo môi trường thiên nhiên không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động sản xuất.

Nếu doanh nghiệp không chấp hành nghiêm chỉnh, thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục môi trường sẽ có những chế tài hợp lý, có thể bị đình chỉ kinh doanh hoặc không cấp giấy phép hoạt động.

Thế nhưng, hiện nay doanh nghiệp không cần quá bận tâm về những quy trình, thủ tục này, vì đã có nhiều đơn vị kinh doanh lĩnh vực môi trường sẽ cung cấp những dịch vụ tư vấn môi trường, thủ tục một cách rõ ràng cho doanh nghiệp khi cần.

" Với những kinh nghiệm và bài học thực tiễn quý báu đúc rút trong suốt những năm qua - độ tuổi của sự chín chắn và sức sống dẻo dai, mãnh liệt Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Môi Trường Gia Định hôm nay đã kế tục sự nghiệp và phát huy truyền thống vẻ vang của Gia Định xưa. "

Bạn cần xử lý nước thải?

Gia Định Entech chuyên xử lý nước thải, khí thải.

Với đội ngũ cán bộ, nhân viên bao gồm các Thạc sĩ, Kỹ sư có nhiều kinh nghiệm tâm huyết với nghề.

Khách Hàng Gia Dinh Entech